LinnéSamfundet Polcirkeln hyllar minnet från Linnés Lapplandsresa sommaren 1732 till Jokkmokk och Kvikkjokk och vidare mot Tornedalen.

Föreningen är inriktad på att öka kunskaperna om natur och dess samband med miljön. Vi vill öka den breda folkbildningen om växter och naturen i övrigt. Men vi vill också främja djupare kunskaper och forskning om botanik, biodiversitet och ekologiska och miljömässiga samband i området runt Polcirkeln. Liksom dåtidens Linné ser vi och främjar naturens rikedom i djup mening, men också hur människor kan förena bevarande av biodiversitet i en modern samhällsutveckling.