Nu skapar vi tillsamman en trädgårdupplevelse som
stärker Jokkmokk som besöksmål.

Målet är att genom insamlingsstiftelsen skapa en attraktiv trädgårdsupplevelse, där arkitektur och design länkar samman trädgård och natur och som stärker Jokkmokks attraktionskraft som besöksmål.
För att nå målen behöver vi stöd och medel i allt från EU, statliga, organisationer, företag, till privatpersoner.

Insamlingsstiftelsen

Pengar kommer att sökas från EU, statliga och andra organisationer, men även privatpersoner är välkomna lämna bidrag till skapandet av anläggningen. Influtna pengar kommer senare, med avdrag för stiftelsens administrativa kostnader, överföras till den organisation, som ska uppföra och driva anläggningen.

Ytterligare information om projektet Midnattssolens trädgård i Jokkmokk och insamlingsstiftelsen fås av Lena Vikström, lena@lenavikstrom.se tel.nr. 0707-991581. Läs mer>>>

Midnattssolens Trädgård

Jokkmokks kommun har av Leader Polaris beviljats medel för en förstudie för att etablera Midnattssolens trädgård i Jokkmokk enligt den utvecklings-plan som Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt med världsrenommé, presenterade redan år 2015. Målet är att skapa en attraktiv trädgårdsupplevelse där arkitektur och design länkar samman trädgård och natur och som stärker Jokkmokks attraktionskraft som besöksmål. Den nuvarande fjällbotaniska trädgården i Jokkmokk kommer att ingå i Midnattssolens trädgård. Läs mer>>>

Arkitekternas förslag

Ta del av arkitekternas förslag på utvecklingsprogram för Midnattssolens trädgård i Jokkmokk! Jokkmokks kommun, Kultur & fritid, tillsammans med Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum, som driver Jokkmokks fjällträdgård, har sedan 2012 arbetat med målet att skapa Midnattssolens Trädgård. Vi vill skapa en attraktiv trädgårdsupplevelse där arkitektur och design länkar samman trädgård med natur. Besökscentrum visar mötet mellan trädgården och naturen men också de förutsättningar och… Läs mer>>>