LinnéSamfundetPolcirkeln hyllar minnet från Linnés Lapplandsresa sommaren 1732 till Jokkmokk och Kvikkjokk och vidare mot Tornedalen.

Föreningen är inriktad på att öka kunskaperna om natur och dess samband med miljön. Vi  vill öka den breda folkbildningen om växter och  naturen i övrigt.  Men vi vill också främja djupare kunskaper och forskning om botanik, biodiversitet och ekologiska och miljömässiga samband i området runt Polcirkeln. Liksom dåtidens Linné ser vi och främjar naturens rikedom i djup mening, men också hur människor kan förena bevarande av biodiversitet i en modern samhällsutveckling.


Föreningens säte är Jokkmokk 

Adress:

LinnéSamfundet Polcirkeln
c/o Gamla Apoteket
Västra Torgatan 15
962 31 Jokkmokk


Medlemsavgift:

100 kr för 2021. Avgift för företag är 1000 kr per år.
För ständigt personligt medlemskap är avgiften 2000 kr.

Vi är tacksamma för medlemsinbetalningar och bidrag:
Sparbanken Nord: 8264 40531099075.

Skriv namn och avsett år vid inbetalning.


Kontakta gärna ordföranden:

Björn Anders Larsson:  0762 – 48 30 56