LinnéSamfundetPolcirkeln hyllar minnet från Linnés Lapplandsresa 1735 till Jokkmokk, Kvikkjokk mm.

Vi är idag inriktade på att öka kunskaperna om naturen och alla dess samband. Vi tror på folkbildning om växter och djur, men också på att vi alla måste skapa bred och djup kunskap, forskning och utbildning om ekologiska och miljömässiga samband.

Liksom Linné  ser vi naturens rikedom i djup mening, men också hur  människor kan förena bevarande av biodiversitet och samhällsutveckling.