Midnattssolens Trädgård

Jokkmokks kommun har av Leader Polaris beviljats medel för en förstudie för att etablera Midnattssolens trädgård i Jokkmokk enligt den utvecklings-plan som Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt med världsrenommé, presenterade redan år 2015.

Målet är att skapa en attraktiv trädgårdsupplevelse där arkitektur och design länkar samman trädgård och natur och som stärker Jokkmokks attraktionskraft som besöksmål. Den nuvarande fjällbotaniska trädgården i Jokkmokk kommer att ingå i Midnattssolens trädgård.
Midnattssolens trädgård är tänkt att vara öppen under hela året och besökaren ska mötas av de fyra elementen eld, vatten, mörker och, framförallt, ljus. På sommaren lyser midnattsolen och under den mörka årstiden finns ljusfenomen som ett sprakande norrsken under kalla vinternätter. Utbud och evenemang ska utgå ifrån säsongsvariationer.
Förstudien startade i augusti 2019 och avslutas under 2021. Målet är att Midnattssolens trädgård ska stå färdig 2025. Projektledare för förstudien är Lena Vikström, som under 25 år varit anställd som projektledare och vd på Gunnebo Slott och Trädgårdar.
Kontaktperson:
Lena Vikström
lena@lenavikstrom.se
Mobil: 0707 – 99 15 81